Takservice

Vårt takserviceavtal med årlig översyn av dina tak fångar upp brister i god tid så de kan åtgärdas innan skador uppstår. Avtalet för takservice innebär:

  • Översyn av tak och plåt
  • Kontroll av taktegel och underlag
  • Kontroll av uppstignings- och skyddsanordningar
  • Kontroll av yttre ventilationshuvar
  • Kontroll av vattenavrinning och vattengångar

 

Vi erbjuder även ett utökat takserviceavtal där rengöring av hängrännor och vattengångar utförs två gånger per år.

 

Med vårt avtal för akuta situationer tar vi hand om:

  • Stormskador
  • Läckage
  • Snöskottning av tak.

 

Kontakta oss för att diskutera avtal för takservice,