Takservice

Vårt takserviceavtal med årlig översyn av dina tak fångar upp brister i god tid så de kan åtgärdas innan skador uppstår. Avtalet för takservice innebär:

  • Översyn av tak och plåt
  • Kontroll av taktegel och underlag
  • Kontroll av uppstignings- och skyddsanordningar
  • Kontroll av yttre ventilationshuvar
  • Kontroll av vattenavrinning och vattengångar

Vi erbjuder även ett utökat takserviceavtal där rengöring av hängrännor och vattengångar utförs två gånger per år.

placeholder3

Med vårt avtal för akuta situationer tar vi hand om:

  • Stormskador
  • Läckage
  • Snöskottning av tak.

Vi har egna liftar. En 21 meters bilmonterad lift och en 27 meters bomlift. Våra plåtslagare är certifierade för taksäkerhet och snöskottning på tak.

Kontakta oss för att diskutera avtal för takservice,

Vi har anlitat JR Johnssons för reparationer av tak, plåt, fönster och dörrar i över 30 år och de har varit bra hela vägen. Är det ett läckage så måste det ju fixas omgående och JR Johnssons har alltid ställt upp direkt Mats Persson. Fastighetskontoret, Göteborgs Stad