Kvalitetspolicy


J R Johnsson Plåtslageri etablerades 1906. Vi är ett bolag med anor och struktur, vi värderar
vår kultur högt och är stolta över vår skicklighet i hantverket. Vår uppgift är att leverera det
våra kunder eftersträvar med gott resultat avseende miljö, kvalitet och ekonomi.
Att stå för våra värdegrunder samt ett attraktivt, innovativt utvecklande
samt långsiktigt värde av fastigheter och miljöer.
Kvalitetssäkring, utbildning och egenkontroll utgör grunden i vårt kvalitetsarbete för att
ständigt förbättra verksamheten. Vi skall i alla delar säkerställa att vi följer lagen.
Vi strävar efter att alltid erbjuda våra kunder de bästa lösningarna när det gäller kvalitet och
ekonomi och vi vill i alla lägen uppfylla våra kunders behov, krav och förväntningar.
Vi ska genom vår kunskap bidra till att bostäder, lokaler och miljöer hålls i gott skick. Vi ser
det som vårt bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.


JR Johnsson Bleck och Plåtslageri åtar sig att verka för:
– att alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas
uppträda, ska beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås.
– att ha en tydlig kommunikation med våra kunder och agera lösningsorienterat.
– att säkerställa att anställda har erforderliga kunskaper samt rätt resurser och hjälpmedel till
sitt förfogande vid utförandet.
– att våra samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder och kollegor tillgodo.
– att leverans av beställd produkt sker i rätt tid.
– att vårt kvalitetssystem löpande utvärderas och förbättras.
– att ständigt förbättra verksamheten till ökad kundtillfredsställelse och minskade
kvalitetsbristkostnader genom korrekta behovsanalyser och uppföljningar.
– leva efter våra värderingar och vår kultur, vara glada och ha roligt i vårt uppdrag.