Arbetsmiljöpolicy

 

J R Johnsson Plåtslageri etablerades 1906. Vi är ett bolag med anor och struktur, vi värderar
vår kultur högt och är stolta över vår skicklighet i hantverket. Vår uppgift är att leverera det
våra kunder eftersträvar med gott resultat avseende miljö, kvalitet och ekonomi.
Att stå för våra värdegrunder samt ett attraktivt, innovativt utvecklande
samt långsiktigt värde av fastigheter och miljöer.

En av våra viktigaste uppgifter är att sträva mot en arbetsmiljö som präglas av
säkerhetstänkande och trivsel. Vår bransch är särskilt utsatt för risker och därför anser vi att
alla anställda måste vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Vi ska ha vårt fokus att förebygga
fysiska skador och olycksfall, mental och psykisk ohälsa eller kränkande särbehandling.

Detta vill vi uppnå genom att:
dagligen aktivt arbeta med arbetsmiljöplaner i våra pågående projekt.

löpande diskutera arbetsmiljöfrågor i de mötesforum vi har.

kontinuerligt se över vår personliga skyddsutrustning och hålla den i oklanderligt skick.

regelbundet genomföra kurser för samtliga i personalen om taksäkerhet.

ge nyanställda en introduktion i vårt säkerhetstänkande

verka för att arbetsmiljöarbetet finns med i alla beslutsprocesser inom företaget.

tillse att vårt lagkravsregister uppdateras och att vi följer lagen.

samtliga anställda omfattas av en sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård.

inom vår verksamhet aktivt arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom genom att ha brandskyddsutrustning med regelbunden översyn.
regelbundna brandövningar med all personal.

dagligen hjälpas åt att upprätthålla vår kultur och se till att vårt agerande och vår  kommunikation livar med våra värderingar och vårt förhållningssätt.

visa hänsyn och omsorg om varandra samt vara lyhörda inför våra behov.