J.R. Johnssons Bleck & Plåtslageri grundades redan 1906. Vi lever och växer fortfarande tack vare att vi kompletterat vårt traditionella hantverkskunnande med nya kunskaper, metoder och certifieringar och alltid strävar efter att bli bättre. Vid arbeten i K-märkta miljöer kommer vårt hantverkskunnande enligt äldre stil till sin fulla rätt.

 • 1906. J.R. Johnssons Bleck och Plåtslageri grundades av plåtslagerimästare John Robert Johnsson. Plåtslageriet låg i 17:e kvarterer Sparven 1:1 av stadsdelen Gårda Göteborgs Stad
 • 1924. John Robert avlider hastigt och dödsboet bestämmer sig för att sälja verksamheten
 • 1925. Den anställde Oscar Johansson köper företaget inklusive plåtslageriverkstaden, firmanamn, verktyg, maskiner och inventarier för en summa av 2000 kr.
 • 1932. Oscars son Sten anställs i företaget
 • 1963. Stens son Kenneth anställs i företaget
 • 1965. Oscar överlåter företaget till sonen Sten att driva tillsammans med sin son Kenneth
 • 1973. JR Johnssons flyttar verksamheten till Sockerbruket i Klippan efter 67 år i Gårda.
 • 1983. Aktiebolaget JR Johnsson Bleck & Plåtslageri bildas med Sten Johansson som majoritetsägare samt sonen Kenneth Johansson och dottern Britt-Marie Jidhed som delägare
 • 1990. Kenneths son Christian börjar i företaget som lärling och sedan som plåtslagare. Christian har, som fjärde generation inom familjen, arbetat där sedan dess med avbrott för militärtjänstgöring och universitetsstudier i ekonomi.
 • 2000. Sten Johansson överlämnar sina aktier till Kenneth och Britt-Marie i lika delar.
 • 2004. Kenneth Johansson köper ut sin syster Britt-Marie och tar över företaget tillsammans med sonen Christian.
 • 2007. Företaget flyttar över älven till Hisingen och Hagelvädersgatan där en fastighet förvärvas och byggs om efter dagens behov. Företaget har utvecklats från plåtslageri till ett entreprenadföretag i byggbranschen.
 • 2007. JR Johnsson certifieras enligt ISO 9001 – ledningssystem för kvalitet, samt ISO 14 001 – miljöledningssystem.
 • 2013. Bolaget certifieras enligt OHSAS 18 001 – ledningssystem för arbetsmiljö