Miljöpolicy


JR Johnsson Bleck och Plåtslageri AB
J R Johnsson Plåtslageri etablerades 1906. Vi är ett bolag med anor och struktur, vi värderar
vår kultur högt och är stolta över vår skicklighet i hantverket. Vår uppgift är att leverera det
våra kunder eftersträvar med gott resultat avseende miljö, kvalitet och ekonomi.
Att stå för våra värdegrunder samt ett attraktivt, innovativt utvecklande
samt långsiktigt värde av fastigheter och miljöer.
Miljö är en viktig fråga för oss och vi utgår från de krav som branschen,
vi och våra kunder ställer på oss. Vi ska genom vår kunskap bidra till att
bostäder, lokaler och miljöer hålls i gott skick. Vårt bidrag till
ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att följa miljölagstiftning
och övriga regler. En ständig förbättring av miljöprestanda på
upphandlade varor och tjänster är något vi strävar efter.
Att uppmuntra leverantörer, entreprenörer och kunder att intressera sig för
miljöarbete och framhålla de goda arbetsmiljömässiga och ekonomiska fördelar
det visat sig ha för vår verksamhet.