Plåtslageriverkstad

I vår plåtslageriverkstad kan vi med moderna maskiner producera och anpassa alla delar som behövs till tak och fasader, Skorstensbeslag, skorstenshuvar, fönsterbleck, hängrännor och plåtbeslag är några exempel