Jättestensgatan

Nu påbörjar vi Fasad och takrenovering på Jättestensgatan. Arbetet beräknas pågå under augusti och september.

Kv Kaptenen

Sedan i maj har vi som totalentreprenad för Kv Kaptenen renoverat fasaden, målat om delar av plåttaket samt täckt om där plåten var för dålig. Arbetet beräknas vara klart i mitten av november.

Fasadrenovering i Gårdsten

JR Johnssons arbetar för närvarande med omfattande fasadrenovering på Salviagatan i Gårdsten. Husen där hade efter ombyggnader i början av 2000-talet problem med vattenläckage och mögel i lägenheterna. I ett fall så allvarligt att lägenheten bedömdes som olämplig att...