Kvalitetspolicy

J R Johnsson Plåtslageri etablerades 1906 och har varit verksamt i över 100 år. Vi har utvecklats till att bli ett serviceföretag som har sin huvudnäring i reparation och underhåll av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Bland våra stora kunder märks de kommunala och statliga fastighetsbolagen. Vår uppgift är att se till att taket över våra huvuden håller tätt. Vår målsättning är att klara vår arbetsuppgift med så gott resultat som är möjligt för våra kunder när det gäller miljö, kvalitte och ekonomi.

Vi skall, vill och strävar efter att alltid erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar

Personalen utgör grunden i vår kvalitetssträvan. Kvalitetssäkring, utbildning och egenkontroll är en del av vårt kvalitetsarbete och utgör grunden för att ständigt förbättra verksamheten. Vi skall i alla delar säkerställa att vi följer lagen.

Vi skall genom vår kunskap bidra till att bostäder och lokaler hålls i gott skick. Vi ser det som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Johnssons Bleck och Plåtslageri åtar sig att verka för:

  • att alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås.
  • att ha en tydlig kommunikation med kunden genom hela projekttiden
  • att det säkerställs att personalen har nödvändiga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet.
  • att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo
  • att leverans av beställd produkt sker i rätt tid
  • att vårt kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras
  • att ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta de resurser som krävs för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
  • att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader