Fasadrenovering i Gårdsten

JR Johnssons arbetar för närvarande med omfattande fasadrenovering på Salviagatan i Gårdsten. Husen där hade efter ombyggnader i början av 2000-talet problem med vattenläckage och mögel i lägenheterna. I ett fall så allvarligt att lägenheten bedömdes som olämplig att...