Marcus är anställd som lärling och Michael är anställd som snickare, vi önskar dom välkomna.