Med start hösten 2015 skall vi lägga om taket på Erik Dahlbergsgatan 21 med plåt och nytt tegel.