Miljöpolicy

R Johnsson Plåtslageri etablerades 1906 och har varit verksamt i 100 år. Vi har utvecklats till att bli ett serviceföretag som har sin huvudnäring i reparation och underhåll av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Bland våra stora kunder märks de kommunala och statliga fastighetsbolagen. Vår uppgift är att se till att taket över våra huvuden håller tätt. Vår målsättning är att klara vår arbetsuppgift med så gott resultat som är möjligt för våra kunder när det gäller miljö, kvalitet och ekonomi

  • Miljö är en viktig fråga för oss och vi utgår från de krav som vi och våra kunder ställer på oss.
  • Genom att utbilda oss på miljöområdet vill vi vara en av de främsta i vår bransch och ständigt förbättra vår verksamhet och förebygga föroreningar.
  • Vi skall genom vår kunskap bidra till att bostäder och lokaler hålls i gott skick. Vi ser det som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att följa miljölagstiftning och övriga regler gällande verksamheten
  • En ständig förbättring av miljöprestanda på upphandlade varor och tjänster eftersträvas.
  • Att uppmuntra leverantörer, entreprenörer och kunder att intressera sig för miljöarbete och framhålla de goda arbetsmiljömässiga och ekonomiska fördelar det visat sig ha för vår verksamhet.