Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är ett verktyg i vår strävan mot en arbetsmiljö som präglas av säkerhetstänkande och trivsel. Vår bransch är särskilt utsatt för risker och därför anser vi att alla anställda måste vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Vi skall alltid sträva efter att förebygga skador och ohälsa genom olycksfall, belastningsskador eller psykiskt ohälsa. Detta vill vi uppnå genom att:

  • I vår dagliga verksamhet aktivt arbeta med arbetsmiljöer för våra pågående projekt
  • Månadsvis diskutera arbetsmiljö på de personalmöten vi har
  • Kontinuerligt se över vår personliga skyddsutrustning och se till att den är i oklanderligt skick
  • Regelbundet genomföra kurser om taksäkerhet för samtliga i personalen
  • Ge nyanställda en introduktion i vårt säkerhetstänkande
  • Verka för att arbetsmiljöarbetet finns med i alla beslutsprocesser inom företaget
  • Tillse att våra lagkravsregister uppdateras och att vi följer lagen
  • Samtliga anställda skall omfattas av en sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård