Kvalitet & Miljö

Miljö-och kvalitetstänkandet är stort inom JR Johnssons Bleck & Plåtslageri. Vi värnar om en god miljö och kvalitet i enskilda detaljer såväl som genom hela processen. Några exempel:

  • Egenkontroll
  • Kvalitets- och miljöplan för varje projekt
  • Regelbundna kundundersökningar
  • Certifieringar inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14 001)