Sedan i maj har vi som totalentreprenad för Kv Kaptenen renoverat fasaden, målat om delar av plåttaket samt täckt om där plåten var för dålig.
Arbetet beräknas vara klart i mitten av november.