Årets resultat av 2014 års kundundersökning är klar.

Företaget ”Idé & Information” har på uppdrag genomfört kundundersökningen. De har slumpvis valt ut och intervjuat 25 av JR Johnssons kunder.

Ett litet utdrag ur årets resultat:

Vad är viktigast för er vid val av den typ av leverantör som J.R. Johnssons representerar? Kvalitet har under åren 2009–2012 angetts som en av de viktigaste faktorerna för leverantörsval. Även i årets undersökning toppar kvalitet och ett bra utfört arbete men man kan utläsa att också pålitlighet och samarbete värdesätts och verkar gå före priset trots att även det också har blivit viktigare. Kanske är detta att se som ett utslag av ökande krav från kundernas sida. 

Kvalitet  J.R. Johnssons levererar fortsatt hög kvalitet, och värdena har ökat stadigt över tiden. Årets resultat är rekordhögt. Liksom tidigare är de kommunala beställarna mycket nöjda med J.R. Johnssons kvalitet, men de är styrda av upphandlingar och kan inte fatta beslut grundat endast utifrån kvalitet även om de gärna skulle vilja. Övriga kunder ser kvalitetsnivån som en viktig faktor i sitt val av leverantör. De ser också J.R:s goda renommé som garant för ett väl utfört arbete, vilket ställer krav på att organisationen håller en jämn nivå. Det förväntas att varje medarbetare har samma höga kunskapsnivå och engagemang i sitt utförande. I de fall då J.R. är totalentreprenör förväntar sig kunden att hela kedjan av entreprenörer lever upp till den kvalitetsnivå som kunden beställt och anser sig betala för. När detta brister får förtroendet sig en törn och ryktet naggas i kanten. Detta märks dock inte på årets kvalitetssiffra, som är den högsta hittills.

Prisfrågan Uppfattningen om J.R. Johnssons prisnivå har gått från ”fördelaktig” till ”normaldyrt”. Även år 2014 uppfattar kunderna prisnivån som över medel för branschen, men ser att kvaliteten väger upp priset i många fall. Vissa kunder ser inte prisnivån som ett avgörande kriterium till J.R. Johnssons för- eller nackdel, utan har snarare gjort en uppskattning: ”tja, de ligger väl i nivå med andra plåtslagerier, men det är kvaliteten som avgör”.