jr johnssons skylift 1JR Johnssons arbetar för närvarande med omfattande fasadrenovering på Salviagatan i Gårdsten. Husen där hade efter ombyggnader i början av 2000-talet problem med vattenläckage och mögel i lägenheterna. I ett fall så allvarligt att lägenheten bedömdes som olämplig att bo i och Miljöförvaltningen förbjöd hyresvärden Gårdstensbostäder att hyra ut den.

JR Johnssons vann upphandlingen av renoveringarna som totalt omfattar sju huskroppar där de terrasserade gavlarna förses med ny plåtfasad och nya fogar. Arbetet kommer att fortgå året ut.

Läs mer i artikel från Göteborgs-Posten:
Del 1 – Bild
Del 2 – Text

gårdstensbostäder