Nu har projektet med fasadarbeten på Odontologen startat. Arbetet kommer pågå under ca 3 månader.