Cyan Racing för Skanska startade vecka 9. Plåtomfattningar, diverse garnering
och krönbeslag på nybyggnation av verkstadshall / utställningshall för racingbilar.