Björn är nu färdigutbildad byggnadsplåtslagare. Under vecka 7-2016 genomförde han sitt tredagars yrkesexamensprov på PVF Teknikcentrum i Katrineholm. Bra Jobbat!