J.R Johnssons Bleck & Plåtslageri AB tar nya kliv i utvecklingen, då vi från idag kan erbjuda en dubbelt utökad kapacitet. Genom förvärv av GM Plåt AB i Munkedal får vi ökade möjligheter att möta ett växande förtroende från våra kunder, inom såväl specialuppdrag och service som inom traditionella plåt-,tak- och byggnadsentreprenader.
GM plåt är ett väletablerat branschföretag med en stark marknadsställning i Bohuslän, från Stenungsund till Strömstad samt över Trestadsregionen. Det har tidigare utnämnts till årets Gasellföretag på sin hemort. I den gemensamma kombinationen av kunskap och manskap kompletterar våra företag varandra mycket väl. Med fler än 50 medarbetare får vi en stark plattform som ytterligare ökar vår förmåga. Det ger oss många möjligheter att tillsammans utveckla ännu starkare erbjudanden.

Varmt välkommen att följa med oss i den fortsatta utvecklingen!